6.34. Pewne ciało w czasie t [s] przebyło drogę S [m], którą opisuje S(t) = t ^ 2 + 5t + 8 , gdzie t in(1;5) . Oblicz: a) b) długość drogi przebytej przez to ciało w ciągu czterech sekund średnią prędkość ciała. wzór

6.34. Pewne ciało w czasie t [s] przebyło drogę S [m], którą opisuje S(t) = t ^ 2 + 5t + 8 , gdzie t in(1;5) . Oblicz: a) b) długość drogi przebytej przez to ciało w ciągu czterech sekund średnią prędkość ciała. wzór