6.35. Pani Monika wykonuje ręcznie figurki na choinkę, które sprzedaje do hurtow ni. Cotygodniowy dochód pani Moniki (w zł) w zależności od liczby n sprzedanych figurek opisuje funkcja d(n) = (n ^ 2)/2 + 2n – 48 , gdzie n in\ 1,2,3,…,50\ ). Oblicz, ile figu rek musi sprzedać tygodniowo a) pokryć stałe koszty pani Monika, aby: tygodniowej działalności b) uzyskać tygodniowy dochód w wysokości 832 zł. Proporcjonalność odwrotna

6.35. Pani Monika wykonuje ręcznie figurki na choinkę, które sprzedaje do hurtow ni. Cotygodniowy dochód pani Moniki (w zł) w zależności od liczby n sprzedanych figurek opisuje funkcja d(n) = (n ^ 2)/2 + 2n – 48 , gdzie n in\ 1,2,3,…,50\ ). Oblicz, ile figu rek musi sprzedać tygodniowo a) pokryć stałe koszty pani Monika, aby: tygodniowej działalności b) uzyskać tygodniowy dochód w wysokości 832 zł. Proporcjonalność odwrotna