6.36. Sprawdź, czy zmienne nie proporcjonalne. a) X 5 1/3 6 xiy, których zależność przedstawia tabela, są odwrot 3 2 3 |- sqrt 2 Bigg|-4 10 ( 6 11 )^ – sqrt 2 0.5 1 5 0,25 3- 8 2 – sqrt(3) sqrt(6) – sqrt(5) sqrt(2) – 1 3 – 2sqrt(2) 2 2sqrt(2) – sqrt(7) 4 – sqrt(15) 2 + sqrt(3) sqrt(6) + sqrt(5) sqrt 2 +1 3+2 sqrt 2 2 sqrt 2 + sqrt 7 4 + sqrt(15) у 0,4 b) x у 5 – 2sqrt(6) 5 + 2sqrt(6)

6.36. Sprawdź, czy zmienne nie proporcjonalne. a) X 5 1/3 6 xiy, których zależność przedstawia tabela, są odwrot 3 2 3 |- sqrt 2 Bigg|-4 10 ( 6 11 )^ – sqrt 2 0.5 1 5 0,25 3- 8 2 – sqrt(3) sqrt(6) – sqrt(5) sqrt(2) – 1 3 – 2sqrt(2) 2 2sqrt(2) – sqrt(7) 4 – sqrt(15) 2 + sqrt(3) sqrt(6) + sqrt(5) sqrt 2 +1 3+2 sqrt 2 2 sqrt 2 + sqrt 7 4 + sqrt(15) у 0,4 b) x у 5 – 2sqrt(6) 5 + 2sqrt(6)