...

6.35. Promień wycinka kołowego o kącie 120° jest równy 3 m. Wycinek zwinięto i otrzymano powierzchnię boczną pewnego stożka. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka.

6.35. Promień wycinka kołowego o kącie 120° jest równy 3 m. Wycinek zwinięto i otrzymano powierzchnię boczną pewnego stożka. Oblicz wysokość i promień podstawy tego stożka.

Zobacz!