...

6.37. Tworząca stożka ma długość 20 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej stożką, a) tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45° b) wysokość stożka jest równa 16 cm.

6.37. Tworząca stożka ma długość 20 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej stożką, a) tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45° b) wysokość stożka jest równa 16 cm.

Zobacz!