...

6.38. Do prostej należą punkty P i Q. Korzystając z równania prostej przechodzą cej przez dwa dane punkty, wyznacz równanie ogólne tej prostej. a) P(0, – 4) , Q(3, 1) c) P(2, 2); Q(- 1, 0) b) P(sqrt(5), – 3); Q(sqrt(5), 8) d) P(3, 1); Q(- 1, – 7)

6.38. Do prostej należą punkty P i Q. Korzystając z równania prostej przechodzą cej przez dwa dane punkty, wyznacz równanie ogólne tej prostej. a) P(0, – 4) , Q(3, 1) c) P(2, 2); Q(- 1, 0) b) P(sqrt(5), – 3); Q(sqrt(5), 8) d) P(3, 1); Q(- 1, – 7) 

Zobacz!