...

6.39. Dane jest równanie ogolne prostej. Podaj miarę kąta, jaki tworzy ta prosta z osią OX. a) x + y – 7 = 0 d) sqrt(3) * x – 3y + 15 = 0 b) sqrt(3) * x – y + 90 = 0 c) e) x – sqrt(3) = 0; sqrt(3) * x + y + 1 = 0 f) 3y – sqrt(3) = 0

6.39. Dane jest równanie ogolne prostej. Podaj miarę kąta, jaki tworzy ta prosta z osią OX. a) x + y – 7 = 0 d) sqrt(3) * x – 3y + 15 = 0 b) sqrt(3) * x – y + 90 = 0 c) e) x – sqrt(3) = 0; sqrt(3) * x + y + 1 = 0 f) 3y – sqrt(3) = 0 

Zobacz!