...

6.40. Dane są równania ogólne prostych k i m. Czy proste kim są równoległe? Odpowiedź uzasadnij. a) k / 2 * x – 3y + 6 = 0 , b) k / 3 * x – 4 = 0 , ck m – x + 1 1/2 * y – 2 = 0; m / 2 * y + 5 = 0; m / x – 3y – 1 = 0; m / 3 * x – 5 = 0 , k / 7 * x + 21y – 3 = 0 d) k / 2 * x + 7 = 0 ,

6.40. Dane są równania ogólne prostych k i m. Czy proste kim są równoległe? Odpowiedź uzasadnij. a) k / 2 * x – 3y + 6 = 0 , b) k / 3 * x – 4 = 0 , ck m – x + 1 1/2 * y – 2 = 0; m / 2 * y + 5 = 0; m / x – 3y – 1 = 0; m / 3 * x – 5 = 0 , k / 7 * x + 21y – 3 = 0 d) k / 2 * x + 7 = 0 , 

Zobacz!