...

6.41. Napisz równanie ogólne prostej m równoległej do prostej: a) k: 3x – 2y + sqrt(3) = 0 i przechodzącej przez punkt P(- 1, 1) b) k / 4 * x + 9y = 0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0, 5) c) k / 2 * x – 11 = 0 i przecinającej oś OX w punkcie P(- 4, 0) . d) k: y – 5 = 0 i przechodzącej przez punkt P(7, sqrt(2)) są równania ogólne prostych k i m.

 6.41. Napisz równanie ogólne prostej m równoległej do prostej: a) k: 3x – 2y + sqrt(3) = 0 i przechodzącej przez punkt P(- 1, 1) b) k / 4 * x + 9y = 0 i przecinającej oś OY w punkcie P(0, 5) c) k / 2 * x – 11 = 0 i przecinającej oś OX w punkcie P(- 4, 0) . d) k: y – 5 = 0 i przechodzącej przez punkt P(7, sqrt(2)) są równania ogólne prostych k i m. 

Zobacz!