...

6.39. Tangens kąta nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy jest równy 0,75. Wiedząc, że pole powierzchni bocznej stożka jest równe 80% cm², oblicz długość tworzącej stożka.

6.39. Tangens kąta nachylenia tworzącej stożka do płaszczyzny podstawy jest

równy 0,75. Wiedząc, że pole powierzchni bocznej stożka jest równe 80% cm², oblicz

długość tworzącej stożka.

Zobacz!