...

6.40. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 6 dm i 8 dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej bryły, otrzymanej w wyniku obrotu tego trójkąta wokół b) dłuższej przyprostokątnej. a) krótszej przyprostokątnej

6.40. Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 6 dm i 8 dm. Oblicz pole powierzchni całkowitej bryły, otrzymanej w wyniku obrotu tego trójkąta wokół b) dłuższej przyprostokątnej.

a) krótszej przyprostokątnej

Zobacz!