6.40. Rozpatrujemy wszystkie równoległoboki o polu 14, którego jeden z boków ma długość x, a wysokość poprowadzona na ten bok jest równa y. a Napisz wzór funkcji określającej wysokość y w zależności od x. Naszkicuj wykres tej funkcji.

6.40. Rozpatrujemy wszystkie równoległoboki o polu 14, którego jeden z boków ma długość x, a wysokość poprowadzona na ten bok jest równa y. a Napisz wzór funkcji określającej wysokość y w zależności od x. Naszkicuj wykres tej funkcji. 

Chcę dostęp do Akademii!