6.41. Pieszy przebył drogę długości 6 km ruchem jednostajnym. Napisz wzór funkcji opisującej czas t pokonania drogi 6 km przez pieszego w za leżności od prędkości v [km/h] ruchu pieszego i naszkicuj jej wykres. Oblicz, ile minut potrzebuje pieszy na przejście drogi długości 6 km, jeżeli poru sza się z prędkością 5 km/h . Z jaką prędkością szedł pieszy, który drogę 6 km pokonał w czasie 100 minut?

6.41. Pieszy przebył drogę długości 6 km ruchem jednostajnym. Napisz wzór funkcji opisującej czas t pokonania drogi 6 km przez pieszego w za leżności od prędkości v [km/h] ruchu pieszego i naszkicuj jej wykres. Oblicz, ile minut potrzebuje pieszy na przejście drogi długości 6 km, jeżeli poru sza się z prędkością 5 km/h . Z jaką prędkością szedł pieszy, który drogę 6 km pokonał w czasie 100 minut?