...

6.43. Napisz równanie ogólne a)k:5x-y+3=0 Czy proste kim są prostopadłe? m : – 15x + 25y + 10 = 0; m / 3 * y – 2 = 0 m : 15x – 3y – 2 = 0 m : 1, 5x – 1 1/3 * y + 2 1/5 = 0 do prostej: prostej m prostopadłej i przechodzącej przez punkt P(- 1, 2) b) k / y + 4 = 0 i przechodzącej przez punkt P(- sqrt(7), sqrt(2))

 6.43. Napisz równanie ogólne a)k:5x-y+3=0 Czy proste kim są prostopadłe? m : – 15x + 25y + 10 = 0; m / 3 * y – 2 = 0 m : 15x – 3y – 2 = 0 m : 1, 5x – 1 1/3 * y + 2 1/5 = 0 do prostej: prostej m prostopadłej i przechodzącej przez punkt P(- 1, 2) b) k / y + 4 = 0 i przechodzącej przez punkt P(- sqrt(7), sqrt(2))

Zobacz!