6.44. Oblicz brakujące współczynniki w równaniu ogólnym prostej m, wiedząc, że: a) prosta chodzi przez punkt m / A * x – 2y + C = 0; P(7, 0) jest równoległa do prostej k: 5x + 14y – 1 = 0 jest równoległa do prostej k: – 3x + 4y – 5 = 0 i prze i prze b) prosta m m / x + By + C = 0 chodzi przez punkt P(1, – 3); 3x + By + C = 0 jest prostopadła do prostej k: – – 20x + 15y – 7 = 0 i przechodzi przez początek układu współrzędnych c) prosta m: d) prosta m / A * x + y + C = 0 jest prostopadła do prostej k: 2x + 4y – 13 = 0 chodzi przez punkt P(1/2, 7)

6.44. Oblicz brakujące współczynniki w równaniu ogólnym prostej m, wiedząc, że: a) prosta chodzi przez punkt m / A * x – 2y + C = 0; P(7, 0) jest równoległa do prostej k: 5x + 14y – 1 = 0 jest równoległa do prostej k: – 3x + 4y – 5 = 0 i prze i prze b) prosta m m / x + By + C = 0 chodzi przez punkt P(1, – 3); 3x + By + C = 0 jest prostopadła do prostej k: – – 20x + 15y – 7 = 0 i przechodzi przez początek układu współrzędnych c) prosta m: d) prosta m / A * x + y + C = 0 jest prostopadła do prostej k: 2x + 4y – 13 = 0 chodzi przez punkt P(1/2, 7)