6.45. Odległość między miastami A i B jest równa 45 km. Pociąg trasę z miasta A do B ze średnia prędkością v. Gdyby jechał z prędkością o 25 km/więk 25 km/h szą, to przyjechatby do miasta B o 18 minut wcześniej. Gdyby jechał z prędkością 05 km/h mniejszą, to przyjechałby do miasta Bo 6 minut później. Oblicz prędkość.

6.45. Odległość między miastami A i B jest równa 45 km. Pociąg trasę z miasta A do B ze średnia prędkością v. Gdyby jechał z prędkością o 25 km/więk 25 km/h szą, to przyjechatby do miasta B o 18 minut wcześniej. Gdyby jechał z prędkością 05 km/h mniejszą, to przyjechałby do miasta Bo 6 minut później. Oblicz prędkość.