6.46. Odległość między miastami A i B jest równa 48 km. Autobus je trasę z miasta B do miasta A w określonym czasie t. Gdyby jechat z prędkością mniejszą niż zwykle, to przyjechałby do miasta A o 16 minut później Gdyby jechał z prędkością o wcześniej. Oblicz t. większą, to przyjechatby do miasta B 0 8 minut PKS pokonu 15 km/h 12 km/h

6.46. Odległość między miastami A i B jest równa 48 km. Autobus je trasę z miasta B do miasta A w określonym czasie t. Gdyby jechat z prędkością mniejszą niż zwykle, to przyjechałby do miasta A o 16 minut później Gdyby jechał z prędkością o wcześniej. Oblicz t. większą, to przyjechatby do miasta B 0 8 minut PKS pokonu 15 km/h 12 km/h