6.47. Studentka postanowiła przepisać na komputerze rękopis swojej pracy magi sterskiej w określonym czasie, przepisując codziennie stałą liczbę stron. Jeśli przepi sze dziennie o 6 stron więcej niż zaplanowała, to skończy tę Jeśli przepisze dziennie o 2 strony mniej, to skończy przepisywanie o 3 dni później niż zamierzała. Ile stron liczy praca magisterska tej studentki? pracę o 5 dni wcześniej.

6.47. Studentka postanowiła przepisać na komputerze rękopis swojej pracy magi sterskiej w określonym czasie, przepisując codziennie stałą liczbę stron. Jeśli przepi sze dziennie o 6 stron więcej niż zaplanowała, to skończy tę Jeśli przepisze dziennie o 2 strony mniej, to skończy przepisywanie o 3 dni później niż zamierzała. Ile stron liczy praca magisterska tej studentki? pracę o 5 dni wcześniej.