6.46. Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S i promieniu r w postaci kanonicznej. a) S(0, 0); r = 3 d) S(- 3, 1) , r = sqrt(2) b) s(0, – 2); r = sqrt(5) e) S(3, – 2), r = 1/2 c) S(4, 0); r = 2, 5 f) S(- sqrt(3), – sqrt(2)) , r = r = 4

6.46. Napisz równanie okręgu o środku w punkcie S i promieniu r w postaci kanonicznej. a) S(0, 0); r = 3 d) S(- 3, 1) , r = sqrt(2) b) s(0, – 2); r = sqrt(5) e) S(3, – 2), r = 1/2 c) S(4, 0); r = 2, 5 f) S(- sqrt(3), – sqrt(2)) , r = r = 4