6.47. Poniższe równania opisują okrąg o środku w punkcie S i promieniu r. Podaj współrzędne punktu S i promień tego okręgu. a) x ^ 2 + y ^ 2 = 1 c) (1 + x) ^ 2 + (2 – y) ^ 2 = 25 b) (x – 1) ^ 2 + y ^ 2 = 2, 25; (- x – 3) ^ 2 + (- 1 – y) ^ 2 = 81 d)

6.47. Poniższe równania opisują okrąg o środku w punkcie S i promieniu r. Podaj współrzędne punktu S i promień tego okręgu. a) x ^ 2 + y ^ 2 = 1 c) (1 + x) ^ 2 + (2 – y) ^ 2 = 25 b) (x – 1) ^ 2 + y ^ 2 = 2, 25; (- x – 3) ^ 2 + (- 1 – y) ^ 2 = 81 d)