6.48. Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu opisanego równaniem: a) x ^ 2 + y ^ 2 – 2x – 4y – 4 = 0 c) x ^ 2 + y ^ 2 – 8x + 7 = 0 e) x ^ 2 + y ^ 2 – 2x – 6y + 9 = 0 b) x ^ 2 + y ^ 2 + 6x + 10y + 33 = 0 d) x ^ 2 + y ^ 2 – 2sqrt(3) * y – 6 = 0 f) x ^ 2 + y ^ 2 + 4y – 5 = 0 i prze

6.48. Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu opisanego równaniem: a) x ^ 2 + y ^ 2 – 2x – 4y – 4 = 0 c) x ^ 2 + y ^ 2 – 8x + 7 = 0 e) x ^ 2 + y ^ 2 – 2x – 6y + 9 = 0 b) x ^ 2 + y ^ 2 + 6x + 10y + 33 = 0 d) x ^ 2 + y ^ 2 – 2sqrt(3) * y – 6 = 0 f) x ^ 2 + y ^ 2 + 4y – 5 = 0 i prze