6.49. Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu opisanego równaniem: a) x ^ 2 + y ^ 2 – x – 0, 5y – 59/16 = 0 c) x ^ 2 + y ^ 2 + x – 1/2 * y – 11/16 = 0 b) x ^ 2 + y ^ 2 – sqrt(8) * y – 6 = 0 d) x ^ 2 + y ^ 2 – 3x + y – 1, 5 = 0

6.49. Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu opisanego równaniem: a) x ^ 2 + y ^ 2 – x – 0, 5y – 59/16 = 0 c) x ^ 2 + y ^ 2 + x – 1/2 * y – 11/16 = 0 b) x ^ 2 + y ^ 2 – sqrt(8) * y – 6 = 0 d) x ^ 2 + y ^ 2 – 3x + y – 1, 5 = 0