6.50. Czy równanie x ^ 2 + y ^ 2 – 6x + 2y + 10 = 0 opisuje okrąg? Odpowiedź uzasadnij

 6.50. Czy równanie x ^ 2 + y ^ 2 – 6x + 2y + 10 = 0 opisuje okrąg? Odpowiedź uzasadnij