6.51. Dane jest równanie okręgu oraz punkty A, B, C. Sprawdź algebraicznie, które narysuj okrąg w układzie współrzęd tych punktów należą do okręgu. Następnie z nych i zaznacz punkty A ,B,C . A(- 1, 7), B(1, 3), C(- 2, 6) b) x ^ 2 + y ^ 2 + 8x + 2y + 16 = 0; A(- 4, 0), B(- 3, – 2), c(- 5, – 1) a) (x + 4) ^ 2 + (y – 3) ^ 2 = 25 ,

6.51. Dane jest równanie okręgu oraz punkty A, B, C. Sprawdź algebraicznie, które narysuj okrąg w układzie współrzęd tych punktów należą do okręgu. Następnie z nych i zaznacz punkty A ,B,C . A(- 1, 7), B(1, 3), C(- 2, 6) b) x ^ 2 + y ^ 2 + 8x + 2y + 16 = 0; A(- 4, 0), B(- 3, – 2), c(- 5, – 1) a) (x + 4) ^ 2 + (y – 3) ^ 2 = 25 ,