6.51. Do wykresu funkcji wykładniczej f(x) = a ^ x należy punkt P(3, 8) . a) Napisz wzór funkcji f. b) Naszkicuj wykres funkcji f. c) Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości mniej sze od 2.

6.51. Do wykresu funkcji wykładniczej f(x) = a ^ x należy punkt P(3, 8) . a) Napisz wzór funkcji f. b) Naszkicuj wykres funkcji f. c) Odczytaj z wykresu, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości mniej sze od 2.