6.52. Do wykresu funkcji wykładniczej a) Napisz wzór funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji f. f(x) = a ^ x należy punkt P(- 2, 4) . c) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości nie większe niż 1?

6.52. Do wykresu funkcji wykładniczej a) Napisz wzór funkcji f. Naszkicuj wykres funkcji f. f(x) = a ^ x należy punkt P(- 2, 4) . c) Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości nie większe niż 1?