6.53. W prostokątnym układzie współrzędnych zilustruj zbiory: A=\ (x,y):x in R^ y in R^ x^ 2 +y^ 2 +6x-8y+21=0\; B=\ (x,y):x in R^ y in R^ x^ 2 +y^ 2 +2x+2y-14=0\ , a następnie wyznacz zbiory: A cup B , A-B,B-A,A cap B .

 6.53. W prostokątnym układzie współrzędnych zilustruj zbiory: A=\ (x,y):x in R^ y in R^ x^ 2 +y^ 2 +6x-8y+21=0\; B=\ (x,y):x in R^ y in R^ x^ 2 +y^ 2 +2x+2y-14=0\ , a następnie wyznacz zbiory: A cup B , A-B,B-A,A cap B .