6.54. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A i B, jeśli jego śro dek należy do prostej k. a) A(5, 10), B(3, 12), k : y = – 2x – 2 c) A(3, 0), B(4, 1), k / y = 2x + 4 b) A(6, 4) , B(- 1, 3); 3),k:y= 1 2 x-1 1 2 d) A(7,4),B(-5,-12),k:; y = x – 5

6.54. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A i B, jeśli jego śro dek należy do prostej k. a) A(5, 10), B(3, 12), k : y = – 2x – 2 c) A(3, 0), B(4, 1), k / y = 2x + 4 b) A(6, 4) , B(- 1, 3); 3),k:y= 1 2 x-1 1 2 d) A(7,4),B(-5,-12),k:; y = x – 5

Chcę dostęp do Akademii!