6.55. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A, B, C, jeśli: a) A(- 1, 0), B(7, 0), c(0, 1); C(9, 1) c) A(1, 5), B(8, – 2) , b) A(1, 3), B(5, 1), C(4, 4) d) A(- 14, – 1), B(3, 16), c(11, 4) D

6.55. Napisz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A, B, C, jeśli: a) A(- 1, 0), B(7, 0), c(0, 1); C(9, 1) c) A(1, 5), B(8, – 2) , b) A(1, 3), B(5, 1), C(4, 4) d) A(- 14, – 1), B(3, 16), c(11, 4) D