6.56. Udowodnij, że jeśli a + b, to równanie a ne b; x^ 2 +y^ 2 -ax+2by-0,75a^ 2 +2a 0 opisuje okrąg. Podaj współrzędne środka S i promień r okręgu.

6.56. Udowodnij, że jeśli a + b, to równanie a ne b; x^ 2 +y^ 2 -ax+2by-0,75a^ 2 +2a 0 opisuje okrąg. Podaj współrzędne środka S i promień r okręgu.