6.57. Rozwiąż algebraicznie układ równań i przedstaw jego interpretację graficzną. a) x – y = 1, \qquad y = x ^ 2 – 6x + 9; y = – 0, 5x ^ 2 – 2x + 3, \qquad – 2x + y = 11 b) d) 2x – y = 0, \qquad y = – 2 * (x – 1) ^ 2 + 6; y = 1/4 * x ^ 2 + x, \qquad – 5x + 2y = – 4

6.57. Rozwiąż algebraicznie układ równań i przedstaw jego interpretację graficzną. a) x – y = 1, \qquad y = x ^ 2 – 6x + 9; y = – 0, 5x ^ 2 – 2x + 3, \qquad – 2x + y = 11 b) d) 2x – y = 0, \qquad y = – 2 * (x – 1) ^ 2 + 6; y = 1/4 * x ^ 2 + x, \qquad – 5x + 2y = – 4