...

6.56. W laboratorium podgrzano pojemnik z płynem, a następnie pozwolono, by tyr wystygł. Temperaturę płynu T(^ C) opisuje wzór funkcji T(t) = 90 * 1, 5 ^ (- 0, 2t) , gdzie 1 oznacza czas stygnięcia w minutach. a) Jaką temperaturę miał płyn, gdy rozpoczął się proces stygnięcia? 6) Jaką temperaturę miał płyn po 5 minutach studzenia, a jaką po 10 minutach?

6.56. W laboratorium podgrzano pojemnik z płynem, a następnie pozwolono, by tyr wystygł. Temperaturę płynu T(^ C) opisuje wzór funkcji T(t) = 90 * 1, 5 ^ (- 0, 2t) , gdzie 1 oznacza czas stygnięcia w minutach. a) Jaką temperaturę miał płyn, gdy rozpoczął się proces stygnięcia? 6) Jaką temperaturę miał płyn po 5 minutach studzenia, a jaką po 10 minutach? 

Zobacz!