...

6.57. Liczbę bakterii w dogodnym środowisku po t dniach od chwili rozpoczęcia badań opisuje funkcja f(t) = c * a ^ t ’, gdzie t in langle0,+ infty) . Wiedząc, że po jednym dniu Cadań liczba bakterii była równa 15 000, a po dwóch dniach wynosiła 45 000, oblicz: a) współczynniki cia 6) ile bakterii liczyła ta kolonia w chwili rozpoczęcia badań 10 ile bakterii liczyła ta kolonia po tygodniu badań. Funkcja logarytmiczna

 6.57. Liczbę bakterii w dogodnym środowisku po t dniach od chwili rozpoczęcia badań opisuje funkcja f(t) = c * a ^ t ’, gdzie t in langle0,+ infty) . Wiedząc, że po jednym dniu Cadań liczba bakterii była równa 15 000, a po dwóch dniach wynosiła 45 000, oblicz: a) współczynniki cia 6) ile bakterii liczyła ta kolonia w chwili rozpoczęcia badań 10 ile bakterii liczyła ta kolonia po tygodniu badań.

Funkcja logarytmiczna

Zobacz!