6.58. Do wykresu funkcji f(x) = logx x należy punkt P(9, 2) a) Oblicz a. b) c) Naszkicuj wykres funkcji f. Dla jakich argumentów wartości funkcji f sa . ujemne?

6.58. Do wykresu funkcji f(x) = logx x należy punkt P(9, 2) a) Oblicz a. b) c) Naszkicuj wykres funkcji f. Dla jakich argumentów wartości funkcji f sa . ujemne?