6.59. Do wykresu funkcji f(x) = log x należy punkt a) Oblicz a. b) Naszkicuj wykres funkcji f. P(4, – 2) . c) Dla jakich argumentów wartości funkcji f są nie mniejsze niż-1? d) Wyznacz wartość wyrażenia 6.f f(sqrt(2)) .

6.59. Do wykresu funkcji f(x) = log x należy punkt a) Oblicz a. b) Naszkicuj wykres funkcji f. P(4, – 2) . c) Dla jakich argumentów wartości funkcji f są nie mniejsze niż-1? d) Wyznacz wartość wyrażenia 6.f f(sqrt(2)) .