...

6.58. Półkole ma pole równe P. Oblicz pole powierzchni całkowitej bryły, powsta łej w wyniku obrotu tego półkola wokół. a) jego średnicy b) jego osi symetrii

6.58. Półkole ma pole równe P. Oblicz pole powierzchni całkowitej bryły, powsta łej w wyniku obrotu tego półkola wokół. a) jego średnicy b) jego osi symetrii

Zobacz!