6.60. Wyznacz współrzędne punktów wspólnych (o ile istnieją) prostej k i okręgu o. a) k y= 1 3 x-1, b) k: y = 1 , 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 = 9 o: (x + 5) ^ 2 + y ^ 2 = 1 o: x ^ 2 + y ^ 2 + 6x + 2y = 0 0: x ^ 2 + y ^ 2 + 8x + 4y + 19 = 0; k / x + y = – x – 8 , d) k: x + 2y + 4 = 0 , Czy prosta k jest sieczną okręgu, jest rozłączna z okręgiem, czy jest styczną do tego okręgu?

6.60. Wyznacz współrzędne punktów wspólnych (o ile istnieją) prostej k i okręgu o. a) k y= 1 3 x-1, b) k: y = 1 , 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 = 9 o: (x + 5) ^ 2 + y ^ 2 = 1 o: x ^ 2 + y ^ 2 + 6x + 2y = 0 0: x ^ 2 + y ^ 2 + 8x + 4y + 19 = 0; k / x + y = – x – 8 , d) k: x + 2y + 4 = 0 , Czy prosta k jest sieczną okręgu, jest rozłączna z okręgiem, czy jest styczną do tego okręgu?