6.61. Wyznacz współrzędne punktów wspólnych (o ile istnieją) prostej boli p. a) k:x+y=0, b) k / y = x + 3 , c) k: x-2y+7=0, P p d) k / 2 * x – y – 11 = 0 p: y = x ^ 2 – 2 p: y = – 2x ^ 2 + 8x – 4; yzy = 1/2 * (x + 1) ^ 2 , p / y = x ^ 2 – 6x + 5

6.61. Wyznacz współrzędne punktów wspólnych (o ile istnieją) prostej boli p. a) k:x+y=0, b) k / y = x + 3 , c) k: x-2y+7=0, P p d) k / 2 * x – y – 11 = 0 p: y = x ^ 2 – 2 p: y = – 2x ^ 2 + 8x – 4; yzy = 1/2 * (x + 1) ^ 2 , p / y = x ^ 2 – 6x + 5