6.62. Zapisz równania dwóch krzywych znajdujących się na rysunku poniżej. Na stępnie oblicz współrzędne punktów wspólnych tych krzywych, wiedząc, że rysunek przedstawia: k l para

 6.62. Zapisz równania dwóch krzywych znajdujących się na rysunku poniżej. Na stępnie oblicz współrzędne punktów wspólnych tych krzywych, wiedząc, że rysunek przedstawia: k l para