6.63. Dane sa punkty A(- 6, 3) oraz B(0, 5); x – 2y + 4 = 0 współrzędne punktu C, który jest równoodległy od punktów A i B. . Na prostej k: , c(6, 2) . Wyznacz:

6.63. Dane sa punkty A(- 6, 3) oraz B(0, 5); x – 2y + 4 = 0 współrzędne punktu C, który jest równoodległy od punktów A i B. . Na prostej k: , c(6, 2) . Wyznacz: