6.65. wyznacz Boki trójkąta zawierają się w prostych: k: x-3y+5=0,f;x+2y+5=0 m: 3x + y – 5 = 0 . Da) Wykaż, że trójkąt jest prostokątny. b) Wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta.

6.65. wyznacz Boki trójkąta zawierają się w prostych: k: x-3y+5=0,f;x+2y+5=0 m: 3x + y – 5 = 0 . Da) Wykaż, że trójkąt jest prostokątny. b) Wyznacz współrzędne wierzchołków tego trójkąta.