6.66. Dane są punkty A(- 4, – 2) , B(3, – 1) , C(2, 4) , D(- 3, 3) punktu przecięcia się przekątnych tego czworokąta.

 6.66. Dane są punkty A(- 4, – 2) , B(3, – 1) , C(2, 4) , D(- 3, 3) punktu przecięcia się przekątnych tego czworokąta.