6.67. Prosta k: y = – 3x + 8 przecina okrąg w punktach A i B. Oblicz: a) współrzędne punktów A i B . Oblicz współrzędne o środku w punkcie ( (1, 0) i promieniu 5 b) długość cięciwy AB.

6.67. Prosta k: y = – 3x + 8 przecina okrąg w punktach A i B. Oblicz: a) współrzędne punktów A i B . Oblicz współrzędne o środku w punkcie ( (1, 0) i promieniu 5 b) długość cięciwy AB.