6.68. Prosta k / x – y + 1 = 0 przecina parabolę p / y = – 0, 5x ^ 2 + 5 w punktach A i B. Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB.

6.68. Prosta k / x – y + 1 = 0 przecina parabolę p / y = – 0, 5x ^ 2 + 5 w punktach A i B. Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB.