6.69. Punkty A(- 4, 0), B(4, 4), c(- 5, 7) są wierzchołkami trójkąta. Odcinek CD jest wysokością tego trójkąta. Oblicz: a) współrzędne punktu D b) długość wysokości CD.

6.69. Punkty A(- 4, 0), B(4, 4), c(- 5, 7) są wierzchołkami trójkąta. Odcinek CD jest wysokością tego trójkąta. Oblicz: a) współrzędne punktu D b) długość wysokości CD.