6.70. Punkty A(- 4, 3), B(2, 0), c(2, 5) są wierzchołkami trójkąta. Wyznacz: a) równania prostych, zawierających wysokości poprowadzone z wierzchołków A i C, b) punkt przecięcia się wysokości trójkąta (ortocentrum).

 6.70. Punkty A(- 4, 3), B(2, 0), c(2, 5) są wierzchołkami trójkąta. Wyznacz: a) równania prostych, zawierających wysokości poprowadzone z wierzchołków A i C, b) punkt przecięcia się wysokości trójkąta (ortocentrum).

Chcę dostęp do Akademii!