6.71. Dany jest okrąg Da) Wykaż, że prosta k: styczności. o / (x ^ 2) + y ^ 2 + 2x – 6y + 1 = 0 jest styczna do okręgu. Oblicz współrzędne punktu y – 6 = 0 b) Wyznacz na stycznej punkty, których odległość od środka okręgu jest równa 5. Oblicz odległość tych punktów od punktu styczności.

6.71. Dany jest okrąg Da) Wykaż, że prosta k: styczności. o / (x ^ 2) + y ^ 2 + 2x – 6y + 1 = 0 jest styczna do okręgu. Oblicz współrzędne punktu y – 6 = 0 b) Wyznacz na stycznej punkty, których odległość od środka okręgu jest równa 5. Oblicz odległość tych punktów od punktu styczności.