6.72. Dana jest parabola p / y = x ^ 2 – 3 a) Wyznacz współrzędne punktów A i B, x – y + 3 = 0 będących punktami przecięcia się paraboli b) Wyznacz współrzędne punktów C i D, będących punktami przecięcia się paraboli y + 2x = 0 Dc) Wykaż, że odcinki AB i CD przecinają się w . środku odcinka

6.72. Dana jest parabola p / y = x ^ 2 – 3 a) Wyznacz współrzędne punktów A i B, x – y + 3 = 0 będących punktami przecięcia się paraboli b) Wyznacz współrzędne punktów C i D, będących punktami przecięcia się paraboli y + 2x = 0 Dc) Wykaż, że odcinki AB i CD przecinają się w . środku odcinka