6.73. Dany jest okrąg 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 6y = 0 oraz punkt Da) Wykaż, że punkt A należy do okręgu o. A(0, 6) b) Wyznacz równanie prostej k, nachylonej do osi OX pod kątem 60° i przechodzącej c) Oblicz współrzędne punktu B, będącego drugim punktem przecięcia prostej k z danym okręgiem. d) Wyznacz na okręgu punkt C tak, aby trójkąt ABC był równoboczny.

 6.73. Dany jest okrąg 0 / (x ^ 2) + y ^ 2 – 6y = 0 oraz punkt Da) Wykaż, że punkt A należy do okręgu o. A(0, 6) b) Wyznacz równanie prostej k, nachylonej do osi OX pod kątem 60° i przechodzącej c) Oblicz współrzędne punktu B, będącego drugim punktem przecięcia prostej k z danym okręgiem. d) Wyznacz na okręgu punkt C tak, aby trójkąt ABC był równoboczny.