6.74. Punkty A, B, C należą do paraboli p: y = 1/4 * (x – 4) ^ 2 i są wierzchołkami trójkąta |

6.74. Punkty A, B, C należą do paraboli p: y = 1/4 * (x – 4) ^ 2 i są wierzchołkami trójkąta |<ACB|=120 równoramiennego. Wiedząc, że punkt C jest wyznacz współrzędne punktów A, B, C. wierzchołkiem paraboli oraz Test sprawdzający do rozdziału 6.